EĞİTİM METODU

  • ŞERİFALİ YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU

Yaşamın temelini oluşturan okulöncesi dönemde, yapılan tüm eğitimsel çalışmaların öğrencilerimize anlamlı katıkılar sağlaması için eğitim ilkelerimiz;

  • Gelişim(fiziksel, sosyal-duygusal, dil, bilişsel) özelliklerini dikkate alarak, bireysel farklılıklarına uygun, eğitim programları geliştirmek ve eğitim ortamı düzenlemek,

  • Tüm gelişim alanlarında etkin destek sağlayarak ilköğretime hazırlamak,

  • Kendilerini özgürce ifade edecekleri, saygı, sevgi, işbirliği, yardımlaşma, hoşgörü, paylaşma duygu ve davranışlarını geliştirecekleri demokratik eğitim ortamları sunmak,

  • Öğrenci merkezli, aktif öğrenme ortamları oluşturmak,

  • Özgüven ve öz denetim sahibi olmalarını sağlayacak sosyal ve bireysel ortamlar oluşturmak,

  • Yaratıcı, aktif deneyimler sağlamak,

  • Kendi yeteneklerinin farkında olan bireyler yetiştirmek,

  • Aileleri eğitim ortamına dahil etmek,

  • Yüksek kalite anlayışı içinde etkili bir uygulama ve değerlendirme sistemi geliştirerek uygulamaya koymak.

Bu ilkleri gerçekleştirmek üzere ŞERİFALİ YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU eğitim programının temelini çocuğun yapabildiklerinden yola çıkarak potansiyelini gerçekleştirmesine rehberlik edecek yaratıcı, yaşam deneyimlerine dayalı aktif öğrenme süreçleri oluşturur. Nörogelişim Modeli esas alınarak eğitim programları hazırlanır ve farklı alanlardaki ilgi ve yetenekleri ortaya çıkartacak, ardışık süreçlerle hem zihinsel hem bedensel olarak çocuğu aktif kılacak uygulamalar gerçekleştirilir.

Eğitim yapılanmasında Planla-Yap-Değerlendir süreci hem çocuklarla yapılan uygulamalarda; hem ailelerle yürütülen çalışmalarda; hem de bir kurum olarak okulun dinamiklerinin yapılanmasında göz önünde bulundurulur. Okul-Çocuk-Aile modeli ile birlikte öğrenen, birlikte güçlenen ve birlikte gelişen bir yapı hedeflenir. Böylece okul, çekirdek kadrosu, öğrencileri, aileler ve yakın çevresiyle işbirliği içinde dinamik bir ekosistem oluşturmaya yönelik projeler geliştirilir.