Şerifali logo image

Haftada 5 gün

Dil gelişimini desteklemek, dili etkinli kullanmasını, dinleme, soru sorma ve sorgulama becerilerini desteklemeye yönelik çalışmalar yapılır. Eğitim programı içinde hikaye kitapları, görsel materyaller, işitsel materyaller ve MENOVA eğitim materyalleri ile yürütülür.

  Kayıt Formu