Şerifali logo image

Haftada 5 gün

Bilim kavramlarını deneyler yaparak, ölçerek, karşılaştırmalar yaparak, kıyaslayarak, tartışarak, araştırmalar yaparak ve bir ürün ortaya koyarak geliştirmeyi hedefleyen çalışmalar yapılır.

(S)cience -      Fen

(T)echnology- Teknoloji

(E)ngineering- Mühendislik

(M)ath-            Matematik

(A)rt -              Sanat

temelli uygulamalarımız eğitim programı içinde özel eğitim materyalleri, deney setleri ve MENOVA eğitim materyalleri ile yürütülür.

  Kayıt Formu