Hakkımızda

  • ŞERİFALİ YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU

2019 yılında eğitim yaşamına başlayan ŞERİFALİ YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU Okul öncesi eğitimin evrensel amaçları çerçevesinde, güvenli ve sevgi dolu bir eğitim ortamında 36-69 aylık çocuklarımızın gelişimsel özelliklerini, gereksinimlerini ve bireysel farklılıklarını göz önüne alarak, kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri; geleceğin düşünen, sorgulayabilen, yaratıcı, üretken ve aydınlık yüzlerini yetiştirmek amacıyla yola çıkmıştır.

Çağdaş eğitim ilke ve değerleri ışığında, okul öncesi eğitim alanındaki deneyimi ve güçlü kadrosuyla, örnek uygulama modelleri oluşturmak; çocuk merkezli yaklaşımla, alanındaki yenilikleri eğitim ortamına taşımak; yaratıcı, özgüveni yüksek, eleştirel düşünme becerilerine, sorumluluk bilincine ve toplumsal değerlere sahip bireyler için ailelerin de katılımının sağlandığı gelişimsel eğitim programları geliştirmek ve uygulamak temel hedefimizdir.

ŞERİFALİ YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU’nun ve tüm YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU’nun sahip çıktığı ilkeler şunlardır:

  • YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU, insanın biricikliği düşüncesinden hareketle, çocuğun öncelikli yararı ve iyiliğini esas alır.

  • YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU, her çocuğun mevcut potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefler.

  • YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU, çağdaş, demokratik, Atatürkçü bireyleri topluma kazandırmayı ilke edinir.

  • YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU, kendisi ve çevresiyle barışık; sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmeyi hedefler.

  • YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU, hizmet ve ürünlerinde, evrensel düşünüp yerel davranır.

  • YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU, tüm çalışmalarında, bilimsel düşünce ve birikimden asla taviz vermez.

  • YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU, sürekli değişen ve gelişen dünya koşullarına, değişip gelişerek uyum sağlar.